Felhasználási feltételek

(utoljára módosítva: 2017.05.25.)

A "képfeltöltö.eu - Korlátlan képfeltöltés" fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

Szolgáltató a szolgáltatás segítségével közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért felelősséget nem vállal. A szolgáltatás segítségével közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az oldalon Felhsználó által elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt. A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmakat a Szolgáltató bármikor indoklás nélkül letörölheti, amit bármiféle jogsértőnek talál.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmak helyett, vagy azokon Szolgáltató bármikor jogosult bármilyen reklámot megjelentetni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a feltöltéskor elmenti Felhasználó IP-címét, mely alapján Felhasználó később beazonosítható. A Szolgáltató ilyen adatot harmadik félnek csakis hivatalos jogi személy számára, jogi eljárás során ad át.

A Feltöltő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a feltöltendő fotóval (képpel) szabadon rendelkezik, azzal senkinek a szerzői, vagy személyiségi jogait nem sérti. Tudomásul veszi, hogy sérelem esetén a feltöltött fotó (kép) törlésre kerül, és az ezzel okozott károkat meg kell térítenie, és a hatóságok előtt helyt kell állnia!

A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti feltételeket.

További segitség

Ha további segitségre lenne szüksége, keresse fel Ügyfélszolgálatunkat.

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit or resize any image by touching the image preview
You can keep adding more images from your computer or from image URLs.
You can keep adding more images from your device or from image URLs.
Uploading 0 kép (0% kész)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Feltöltés befejezve
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create an account or sign in to save this content into your account.
No kép have been uploaded
Hiba történt és a rendszer nem tudta feldolgozni a kérést.
    Megjegyzés: Néhány kép nem került feltöltésre. tudjon meg többet
    További információért ellenőrizze a hibajelentést.
    JPG PNG BMP GIF max 2 MB